"Venus is de heerscher van het 1e huis der Zonsverduistering en staat in het 6e huis (volk), hieruit blijkt, dat eigenlijk alle volken der betrokken landen vrede wenschen. Daar Nederland Kreeft tot Ascendant heeft, moet het Visschen op de Meridiaan hebben en vallen dus Venus en Jupiter in het 10e huis. Ik vermoed, dat de Ascendant in de buurt van 23o Kreeft staat, omdat onze Koningin, die zich zoo innig met haar land gebonden voelt de Maan in 23o69 [69 liggend zoals we dat gewend zijn] 7' in 6e huis heeft, dat haar volk aanduidt. In dit geval is MC plm 25o Visschen dus conjunct Venus en Jupiter. Niettegenstaande Pluto in het teeken van ons land valt, geloof ik, dat de stand van Venus en Jupiter in de Visschen ons land buiten den oorlog zal houden en onze regeering als vredelievend duidt. De oorlog, treft niettegenstaande deze stand ons land zeer, door de stand Pluto in Kreeft (ontploffingen mijnen en torpedeering schepen op zee), te meer daar de Zonsverduistering nauw conjunct Saturnus 28o Y 34' heer 12 in 1e huis onder Koningin valt, terwijl Saturnus vierkant op haar Maan staat."
(Onderstreping van mijn hand - COS).

Deel van een bijdrage van H.W.Plaatzer van den Hull - onder de titel DE ZONSVERDUISTERING VAN 19 APRIL IN VERBAND MET DEN OORLOG - in:
URANIA Maandblad gewijd aan de studie van Astronomie en Astrologie
34e jaargang - No 3

De datum?

15 maart 1940Inderdaad, dat was dus minder dan twee maanden vr de Duitse inval in Nederland. Te oordelen naar de spelling hield de heer P vd H de actualiteit niet helemaal bij.

De moderne astroloog weet beter om te gaan met de werkelijkheid. Uit De Stedendriehoek, een huis-aan-huisblad voor Apeldoorn, Deventer en Zutphen, gedateerd 6 februari 1991:

En laat de heer Spall mij een maand later bellen! Nee, hij was niet bereid om in te gaan op mijn voorstel, maar wilde best een persoonlijk gesprek aangaan. Dan kon hij me meteen het verschil tussen astrologie en helderziendheid uitleggen, iets waar ik blijkbaar geen kaas van gegeten had.
Ik beken schuld: ik ben onwetend betreffende de fijne verschillen tussen waarzeggerij en sterrenwichelarij.Maar ik heb zo mijn bedenkingen betreffende astrologie, dat zal duidelijk zijn. Neem nu dat eerste voorbeeld. Stel dat de opperbevelhebber van het nederlandse leger zich had laten leiden door deze voorspelling. OK, er waren minder nederlandse slachtoffers gevallen, maar daar gaat het hier niet om. Ver gezocht? Helemaal niet! Zo hadden wij in de jaren 80 een staatssecretaris (ik zal hier geen namen noemen . . .) die desgevraagd te kennen gaf dat voorzover haar bekend, astrologie een wetenschappelijke basis had. Alleen - zo voegde ze er geruststellend aan toe - zij liet zich in haar beleid hierdoor niet beinvloeden. Nou, dt is pas een doordenkertje! (Ik laat de uitvoering graag aan de lezer over).

Mocht u nu denken dat ik wel heel erg nonchalant omga met de beweringen die binnen de astrologie gangbaar zijn - bijv dat astrologie zich slechts bezig houdt met het verband tussen persoonlijkheid en de stand van de sterren bij de geboorte - ik heb kennis mogen nemen van een werkstuk van een toenmalig studente philosophie - I.Bloemendal - die letterlijk de (on)wetenschappelijkheid van alle aspecten van astrolgie onder de loep nam, en met bedroevend resultaat.
Ze ging zelfs in op het - in sommige ogen respectabele - onderzoek van zekere Gauquelin, die een verband vond tussen een bepaalde stand van de planeet Mars en topsporters. Haar bezwaren waren tweeledig:
1. als je maar lang genoeg zoekt met wisselende criteria kun je altijd wel een zgn verband vinden tussen twee verschijnselen
2. Gauquelin zelf had al een tipje van de sluier opgelicht door een uitzondering te maken voor wielrenners. M.a.w. selectief omgaan met de data. Dit werd jaren later nog eens bevestigd door J.W.Nienhuys van de Stichting Skepsis, die de moeite genomen had om het hele onderzoek van Gauquelin nog eens over te doen. (Waarvoor hulde)
I.Bloemendal is intussen doctorandus philosophie (NL) en M.Phil (Sussex)